Blog

https://1.shortstack.com/FbqThT/l68FJ?w=55727817&e=193418184

Moderna galerija Budva 2018

 

Internatioal Award

https://myartprizes.com/award

https://www.casopiskus.rs/kus-028/

http://www.artinfo.co.rs/ceo_profil.php?login=login#info_64

https://www.dadunfae.taichung.gov.tw/english/album_artwork/index.asp?Parser=99,9,21,,,,,9,,,3,,,10

 Certificatee1unnamed27332342_10214433144049993_8429679382543593558_n                    

                                Art project

 

In prediction  Annual exhibition ART-in-Serbia-2018, which opens on March 21, 2018 at 19:00 in EĐEG KC NS Castle – Anton Čehova 4, Novi Sad

120X70cm
„Rođenje ali zaista“ Ovom slikom opisujem jednu od svojih filozofskih teorija (temu kojom se najviše bavim), jedan sopstveni pogled na život i njegov smisao. Slika predstavlja novo pravo rođenje. Život posle života. Na njoj je prikazan odlazak duše iz izmučenog, napaćenog tela. To telo predstavlja telo osobe koja je proživela veliku patnju, doživela neku nesreću ili je bila teško bolesna. Pravi život počinje tek nakon telesne smrti, tada duša postaje laka, slobodna, moćna, nema više okova tela koje će je sputavati i vući ka svojim zadovoljstvima. Telo je kako prijatelj duše tako i njen neprijatelj u zavisnosti od toga da li mu se duša odupire ili ugađa svakom njegovom hiru. Duša koja se uzdiže iznad telesnog je jaka, takva duša kad se odvoji od tela poseduje mnoga znanja i iskustva. Život duše u telu- zapravo njen privremeni boravak samo je jedan od nivoa u životu duše i iskustava koje ona mora proći. Ljudi žale kad neko umre a raduju se ulasku duše u telo-raduju se novom ropstvu, jer nama je sebičnost ukorenjena mi žalimo za osobom koja nije telesno prisutna više jer neće biti tu da priča s nama, da nas savetuje, teši, pomaže nam, zasmejava nas, ugađa nam. Mi ne žalimo za osobom nego sebe. Mi smo vezani za telo i bojimo se nepoznatog, bojimo se odvajanja duše od tela jer šta nas čeka dalje… nepoznato, novo, drugačije. Takođe telo koje je truležno, propadljivo je nešto što nas čini ljudskim bićima, telo je na neki način sraslo sa dušom i boji se momenta rastanka, ali duše koje su jake i zrele neće se bojati. Mi okrećemo glavu kad vidimo telo koje je izmučeno i beživotno jer je to jedan od momenata u kome se suočavamo sa jednim materijalnim mehanizmom koji je nekada izgledao tako idealno uklopljen i funkcionisao u svoj svojoj mehaničkoj savršenosti koju mu je njegov Kreator sastavio. Suočavamo se sa hrpom materije koja je jeziva, ne samo zbog njenog spoljašnjeg oku neprijatnog prizora već i zbog momenta u kome se suočavamo sa mehanizmom samim na način koji je drugačiji od načina na koji o njemu inače razmišljamo i doživljavamo ga. Život ovozemaljski duševno-telesni je svrhovit on nije ni dar ni kazna, on je samo jedan od stepenika kroz koje duše moraju proći kako bi stekle u njemu nova iskustva i saznanja. Ovo kratko objašnjenje samo je mali uput u sliku koja će Vam već sama dalje govoriti, a možda i navesti neke od Vas na razmišljanje

                                 

2015- Second prize in the third international contest of small format that was announced by the Association of Independent Artists of Novi Sad

 

 

 

                                   2017- International Award Dante Alighieri

 

                                                               ICAF membership

 

                           2017- International Award Francisco Goya, Barcelona, Gran Theatre Del Liceu

 

                        2017 – International Art colony „Artefakt“ Veliko Gradiste, Serbia, Focus Europa

 

                             2017 – XII International art colony “My Balkans”, Pozarevac, Serbia

 

                             2017- Biennal de Arte Roma Italy Award Caravaggio, Rome, Sale de Bramante

 

2017 3-nd International Environment Exhibition at the Haegeumgang Theme Museum, Geoje, South-Korea

 

                                              Pagine d’Arte article

2018 - Pagine d_Arte, 22 page                                   2017 – III Encuentro International de arte Mediterraneo de Alicante

 

                                  Metropolitan Empire Prize 2017, Folk Art Museum, New York Foundation Constanza

 

                                   Talents and Profesionals, Award, Ritz 2017, Madrid