Teodora Stojanović

Art statement

My images are a copy of my image of the world, a reflection of my conscious and unconscious self. They gather all my thoughts on questions to which we have no final answers. These are questions about life, death, existence, destiny, freedom, dreams, mythology…

In addition, they are a revolt, a rebellion focused on stereotypes and beliefs that hinder us. The depiction of a multitude of characters and beings, some of which are set to be mythological and not all of which are fully defined, allows the viewer to understand and perceive them from his own angle. Therefore, the observer has full freedom to bring a part of his own spirit and vision into them. The figures shown are not spatially defined. Space is the infinity in which they are placed. They are neither on earth, nor in the sky, nor on any other planet, they only exist and in that self-existence they are self-sufficient. Apart from the fact that they do not have a spatial, they also do not have a time determination, because they are always valid and can refer to any time from the beginning to the end of the world, including the end.

Umetnička izjava


Moje slike su preslika moje slike sveta, odraz mog svesnog i nesvesnog ja. U njima su sabrana sva moja razmišljanja o pitanjima na koja nemamo konačne odgovore. To su pitanja o životu, smrti, postojanju, sudbini, slobodi, snovima, mitologiji… Osim toga one su i revolt, pobuna usmerena na stereotipe i uverenja koja nas koče.Prikaz mnoštva likova i bića od kojih neka podećaju na mitološka i od kojih nisu sva u potpunosti definisana, dopušta gledaocu da ih shvati i sagleda iz svog ugla. Stoga posmatrač ima punu slobodu da u njih unese deo sopsvenog duha i viđenja. Figure koje su prikazane nisu prostorno određene. Prostor je beskonačnost u koju su smeštene. One nisu ni na zemlji, ni na nebu, ni na nekoj drugoj planeti, one samo postoje i u tom samopostojanju su sebi dovoljne. Osim što nemaju prostorno nemaju ni vremensko određenje, jer važe uvek i mogu se odnositi na svako vreme od početka pa do kraja sveta uključujući i kraj.

thin

Address

Belgrade,Serbia


Email

teodoradarkart@gmail.com


Phone

+381631085208

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On LinkedinVisit Us On Instagram